Oppdatert: 30. nov. 2020

I november vil du få oppleve storverket Händels Messias i Fridalen Kirke. I spissen står Collegium Vocale Gutter og Herrer sammen med Collegium Vocale Bergen og et profesjonelt kammerorkester. Vi

gleder oss kjempemye!

I forbindelse med det lokale smitteutbruddet i Bergen generelt og i et lokalt kor spesielt er det anbefalt at alle kor i Bergen avlyser øvinger frem til og med 18/9. Per i dag er det lokale endringer i avstandsregler for kor sammenlignet med nasjonal veileder. I lys av informasjon man har om smitterisiko generelt er det grunn til å tro at vi igjen kan forholde oss til nasjonal veileder fra Norsk Musikkråd etter denne perioden. Vi følger med. Helsedirektoratet har godkjent veilederen til Norsk Musikkråd.

regler.

I lys av de ekstraordinære lokale smitteverntiltakene i Bergen kommune frem til og med 18/9 i første omgang, er det besluttet å avlyse konsertene 20/9.