top of page

Avlyst korøving til og med 18/9

I forbindelse med det lokale smitteutbruddet i Bergen generelt og i et lokalt kor spesielt er det anbefalt at alle kor i Bergen avlyser øvinger frem til og med 18/9. Per i dag er det lokale endringer i avstandsregler for kor sammenlignet med nasjonal veileder. I lys av informasjon man har om smitterisiko generelt er det grunn til å tro at vi igjen kan forholde oss til nasjonal veileder fra Norsk Musikkråd etter denne perioden. Vi følger med. Helsedirektoratet har godkjent veilederen til Norsk Musikkråd.

regler.

bottom of page