Det skal være trygt å synge og å være publikum på konsert med oss. Vi følger til en hver tid gjeldende smittevernsregler. 

Det er frem til og med 18.09.20 en generell oppfordring i Bergen Kommune om å redusere antall nærkontakter. Det er i tillegg gjort lokale midlertidige innstramninger i smittevernsregler. 

Øvelser

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

  2. God hygiene

  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

  4. Vær aktsom ved sambruk av instrumenter og utstyr

  5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Vi følger veileder fra Norsk Musikkråd anbefalt av Helsedirektoratet og presisering fra Helsedirektoratet om mulighet for fritak fra avstandsregelen i forbindelse med øvelser og konserter i faste grupper for barn og ungdom, inkludert de som står for øvelsen. Helsedirektoratet presiserer også at man kan følge den nasjonale veilederen fra Norsk Musikkråd. Men det kan tidvis i tillegg være lokale innstramninger.

Det presiseres at reglene er ulike for faste grupper av barn/ungdom (og de som står for øvelsen) og andre/voksne og at dette må tas hensyn til ved evt samarbeid mellom barnekor og voksenkor. Generelle anbefalinger er minimum 1 meters avstand, helst 1,5 meter til siden og 2 meter fremover. Inndeling i faste grupper på 20 med minimum 1 meters avstand og 1 meters avstand mellom gruppene. For å redusere antall nærkontakter anbefales minimum 2 meters avstand, fast oppstilling og loggføring av plassering. 

 

Per 11.09.20 er det en lokal instramming med 3 meter avstand mellom hver sanger og en generell anbefaling å unngå korøvelser frem til og med 18.09.20.  

smittevern bilde.png

Konserter

Det skal være trygt å være publikum på konserter med oss. Vi følger til en hver tid gjeldende smittevernsregler. 

På bakgrunn av lokale innstramninger er det per i dag og frem til og med 18.09.20 begrenset til 50 publikumere sammenlignet med 200 nasjonalt.